lucidnesanje.com
Kaj so lucidne sanje > Okrajšave lucidnih pojmov

Za lucidno sanjanje je bilo "izumljenih" precej pojmov in njih okrajšav. Najpomembnejše bomo na kratko predstavili.

Okrajšave lucidnih pojmov

Da bi predstavili določene aspekte lucidnosti, so se pametne glave domislile novih pojmov in okrajšav le-teh. Z njimi se sanjači lažje sporazumevamo, ko govorimo o točno določenih stvareh.

Nekaj najpomembnejših okrajšav

LD (Lucid Dream)
Lucidne oz. zavestne sanje.

ND (Normal Dream)
Navadne sanje.

DJ (Dream Journal)
Naš dnevnik sanj. Tudi Dream Diary.

RC (Reality Check)
Preverjanje stvarnosti, da ugotovimo, če sanjamo ali ne.

FA (False Awakening)
Lažno bujenje. Mislimo, da smo se zbudili a smo se zbudili samo v druge sanje.

RL (Real Life)
Da lahko razlikujemo dogodke iz sanj in iz resničnega življenja.

HI (Hypnagogic Imagery)
Slike in prizori (misli), ki se nam prikazujejo za zaprtimi očmi, ko smo utrujeni, preden zaspimo.

WBTB (Wake-Back-To-Bed)
Metoda prekinjenega spanja. Spimo približno 5 ur, vstanemo za 30-60 minut in gremo zopet spat. Pomaga pri sanjanju, ker na ta način zbudimo um, telo pa je še vedno "zaspano".

DILD (Dream-Initiated Lucid Dream)
Standardne lucidne sanje. Pač sanjamo in se zavemo, da sanjamo (na kakršenkoli način že).

MILD (Mnemonic-Induced Lucid Dream)
Metoda za postavljanje namere, da bomo videli, da sanjamo, ko bomo sanjali.

WILD (Wake-Initiated Lucid Dream)
Skupno ime za različne metode za prehod v lucidne sanje neposredno iz budnosti.

REM (Rapid Eye Movement)
Hitro premikanje oči med spanjem. Nakazuje, da oseba spi. Med REM fazo je celo telo paralizirano razen dihalnega aparata in oči. V tej fazi sanjamo.

SP (Sleep Paralysis)
Spalna paraliza. Oseba se zbudi, a telo se še ni povrnilo iz spalne paralize, oseba je budna a se ne more premikati. Mine po nekaj minutah. Ni nevarno in je izjemno uporabno za lucidno sanjanje.

To so samo najpomembnejši izmed pojmov. Okrajšav je še veliko, npr. vsaka metoda točno določenega induciranja lucidnih sanj ima svojo okrajšavo na -ILD (Music Wake -ILD, Thirst -ILD, Nap -ILD, itd.), osebe in predmeti v sanjah (DC - Dream Character, DS - Dream Sign) in tako naprej.

Glavno, da poznamo tiste najosnovnejše, da se bomo lažje sporazumevali. Če rečem: "Danes zjutraj sem s pomočjo WBTB imel en dober WILD!", je takoj jasno kaj sem mislil s tem.

Viri: ld4all.com

Avtor prevoda in priredbe: Strawin
Zadnja sprememba besedila: 23.6.2003


lucidnesanje.com - slika 12 Sorodne povezave:
Kaj so lucidne oz. zavestne sanje
Okrajšave lucidnih pojmov
Stopnje lucidnosti
Zgodovina

Nazaj na prejšnjo stran